Bernard Berberich

//Bernard Berberich
Bernard Berberich2018-10-18T15:37:44+00:00

Bernard Berberich

Kandidát do mestského zastupiteľstva č.1

Kandidát do miestneho zastupiteľstva č.2

Prečo kandidujem

Moju prvú kandidatúru ovplyvnil pôvodne môj otec, ktorý správu vecí verejných považoval za veľmi zodpovedné a dôležité poslanie. Po prvom volebnom období som aj ja nadobudol presvedčenie, že pomoc spoluobčanom ma napĺňa pocitom dobre vykonanej práce.

Moje aktivity a ciele

V mestskej časti sa chcem zasadiť o pokračovanie budovania uzamykateľných kontajnerovísk, ktoré sa ukazujú ako najlepšie riešenie nie iba pre čistotou a poriadok na sídlisku ale aj pre zvýšenie celkového komfortu bývania. Taktiež naďalej riešiť hlavne praktické potreby občanov a to hlavne opravy chodníkov a postupnú revitalizáciu problémových a nevyužívaných častí sídliska ako napr. regenerácia vnútroblokových priestorov, starostlivosť o detské ihriská, venčoviská a pokračovanie riešenia rekreačnej lokality ako oddychovej zóny pre všetkých obyvateľov Košíc. Veľký dôraz chcem dať tiež na riešenie pálčivých problémov nášho sídliska ako Slaneckej cesty, riešenie parkovania dodávok na sídlisku a neustály monitoring čistoty a poriadku.

Pár zaujímavostí o mne

Najobľúbenejšie jedlo:
Zjem skoro všetko, ale velmi rád ochutnávam jedlá , ktoré som ešte nejedol

Najobľúbenejší nápoj:
vypijem skoro všetko, ale mám rád pramenitú vodu, pivo, a tiež kvalitný koňak

Najobľúbenejší politik:
K. Adenauer

Najobľúbenejší spevák:
R. Muller

Najobľúbenejšia kniha:
Kresťan v politike

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach:
MČ Košice Nad Jazerom

Životné krédo:
Ži a nechaj žiť

Kontaktujte ma