Lucia Gurbáľová

//Lucia Gurbáľová
Lucia Gurbáľová2018-10-18T15:21:37+00:00

Lucia Gurbáľová

Kandidátka do mestského zastupiteľstva č.4

Kandidátka do miestneho zastupiteľstva č.3

Prečo kandidujem

K záujmu o politiku a verejné záležitosti ma priviedol otec a aj dnes ma v tom podporuje celá rodina. Inšpiráciu čerpám od ľudí, s ktorými sa denne stretávam, či už v mestskej časti, kde bývam, alebo v strednej škole, kde učím. Problémy obyvateľov Košíc, predovšetkým tých v menších mestských častiach, ma nenechávajú ľahostajnou a som odhodlaná pomáhať ich riešiť. Poslanectvo nevnímam ako funkciu, z ktorej možno mať osobný prospech, ale vnímam ho ako službu, ktorú je potrebné vykonávať s pokorou a s rešpektom k tým, ktorí nám zverili mandát konať v ich mene. Kandidujem preto, že chcem, aby sa nám žilo lepšie a aby svet bol krajší.

Moje aktivity a ciele

Som aktívnou poslankyňou v Poľove a  za ostatné obdobie som ako predsedníčka komisie pre kultúru, vzdelávanie a sociálne služby, realizovala najviac aktivít práve v tejto oblasti. V roku 2017 som sa stala aj mestskou poslankyňou (nastúpila som na uvoľnený mandát) a od tohto okamihu som sa maximálne intenzívne zaujímala aj o problémy v Barci a  v Šebastovciach. Pravidelne som sa zúčastňovala zasadnutí miestnych zastupiteľstiev vo všetkých troch mestských častiach a snažila som sa načúvať ich starostom, poslancom i obyvateľom. A na základe týchto podnetov som predkladala aj svoje interpelácie. Na poste mestskej poslankyne som pri každom hlasovaní stála na strane zdravého rozumu a vždy som mala na zreteli záujem občanov mesta Košice.Rok je možno krátka doba na „dieru do sveta“, ale dosť dlhá, aby som sa zorientovala a získala potrebné skúsenosti. A práve tie by som rada zúročila v ďalšom období. Rada by som zavŕšila naštartované aktivity a rozbehnuté kroky pre naplnenie všetkých cieľov a vízií.

V prvom rade som za to, aby verejné financie transparentne slúžili občanom, aby sa využívali tam, kde sú naozaj potrebné. Zaujíma ma téma výstavby ciest, chodníkov a cyklotrás. Chcem, aby nová koncepcia Územného plánu mesta Košice seriózne brala do úvahy všetky požiadavky a predstavy obyvateľov Barce, Poľova a Šebastoviec a ľahostajná mi nie je ani tzv. „vrtuľníková téma“, pre ktorú obyvatelia práve týchto mestských častí nemôžu spávať. Takisto chcem čo najlepšie využiť svoje dlhoročné skúsenosti z učiteľskej praxe pre riešenie problémov v školách a pri výchove a formovaní mládeže.

Barca, Poľov, Šebastovce sú mestské časti, možno rozlohou a počtom obyvateľov menšie, ale na dejiny a tradície bohaté. Pocit zodpovednosti za prítomnosť i budúcnosť týchto mestských častí teda pochopiteľne pramení v živote predkov, ktorých odkaz je večný a živý. Ten je potrebné napĺňať a rozvíjať. Chcem sa usilovať o to, aby mestské časti Barca, Poľov, Šebastovce ostali verné odkazu svojim predkom, tradíciám a hodnotám a zároveň, aby napredovali a stali sa modernými lokalitami a plnohodnotnou súčasťou najkrajšieho mesta na Slovensku – našich Košíc.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: umenie, hudba, film, divadlo, literatúra, poézia, tvorivá práca s hovoreným a písaným slovom …

Najobľúbenejšie jedlo: milujem polievky, úplne všetky, okrem držkovej

Najobľúbenejší nápoj: presso s mliekom

Najobľúbenejší politik: europoslanec Ivan Štefanec

Najobľúbenejší herec: Táňa Pauhofová

Najobľúbenejší film: Nedotknuteľní, Čo sme komu urobili?  a tiež sa mi páči slovenský seriál Tajné životy

Najobľúbenejší spevák: Hana Hegerová

Najobľúbenejšia kniha: každá, ktorú práve držím v rukách

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: mám 3!

Poľov a okolie – miesto, kde bývam.

Centrum mesta, neďaleko neho som vyrastala – miesto, kde dnes rada trávim voľný čas.

A s obľubou navštevujem aj košické nákupné centrá, lebo tam vždy stretnem veľa známych ľudí

Životné krédo: mám 3!

„Cenu životu dávajú najmä vzťahy medzi ľuďmi.“ (Humboldt)

„Mesto netvoria múry, ale ľudia.“ (Benjamín)

Priateľov nezaujíma, či máte doma poriadok, ale či máte víno!

Kontaktujte ma