Prvých 100 dní

/Prvých 100 dní
Prvých 100 dní2018-10-27T20:18:13+00:00

Prvých 100 Dní Vo Funkcii Primátora A Poslancov Mesta

1. Obnovíme správu mestských komunikácií

Predstavíme nový systém, ktorý sa postará o správu a obnovu ciest, chodníkov a medziblokových komunikácií.

Vylepšíme súčasný málo funkčný systém tak, aby občania mohli nielen nahlasovať miesta s dierami na chodníkoch a cestách, ale aj skontrolovať ich opravu.

2. Spustíme protikorupčný audit

Aby sa Košičania dozvedeli, ako to naozaj bolo pri viacerých kauzách súčasného vedenia mesta. Dáme preveriť všetky zmluvy, u ktorých už predtým vznikali pochybnosti o ich transparentnosti. Vyvodíme hmotnú zodpovednosť voči každému, kto je zodpovedný za finančné straty mesta.

Košičania sa dozvedia o dôvodoch podozrivého a lacného predaja košickej spaľovne odpadu, či pozadia rôznych developerských projektov realizovaných na mestskom majetku, alebo akú úlohu zohralo vedenie mesta pri biznise s parkovacou spoločnosťou EEI.

3. Obnovíme výber parkovného mestom

Zmluva so spoločnosťou EEI je neplatná, preto všetky polemiky o právach EEI sú neoprávnené. Spoločnosť EEI bude v Košiciach minulosťou.

Vyhovieme tak 17 000 ľuďom, ktorí podpísali petíciu za to, aby sme parkovanie zvládli sami! Nový parkovací systém bude spravovať výlučne mesto.

4. Dáme slovo občanom

Predložíme návrh na zmenu rokovacieho poriadku tak, aby ste mohli poslancom a vedeniu mesta poďakovať, alebo vytknúť nedostatky.

Umožníme obyvateľom vystupovať na mestskom zastupiteľstve k akejkoľvek téme počas na to určeného bodu rokovania s názvom “Slovo pre občana”.

5. Naštartujeme dostupnejšie bývanie pre všetkých

Predložíme na schválenie do mestského zastupiteľstva návrh na výstavbu štartovacích bytov ako súčasť sociálnej politiky mesta.

Regulovaná výška nájomného zabezpečí podporu rodín každého veku a ohrozených skupín obyvateľstva.

6. Obnovíme kontrolné dni v mestských častiach

Pravidelne budeme iniciovať stretnutia občanov v mestských častiach, za účasti primátora, aby samospráva a Košičania priamo na mieste mohli svojim voleným zástupcom ukázať všetky problémy a nedostatky.

Dokážeme, že záujem o názor občanov nie je len súčasť predvolebných kampaní. Vždy budeme spolu hľadať riešenia ako sa to DÁ urobiť.

7. Zaručíme rozpočtovú stabilitu

Nový systém financovania mesta zaručí, aby príjmy z daní zostali v oblasti, ktorej sa týkajú. Daň za psa bude súvisieť výlučne s investíciami spojenými so zvieratami.

Príjmy z parkovania sa použijú na zvládnutie a zefektívnenie parkovania a dopravy. Financie z predaja majetku budú použité na ďalšie zveľaďovanie mestského majetku.

8. Postaráme sa, aby Košičania boli riadne informovaní

Skončí sa doba, keď sme museli s námahou vyhľadávať, či niekto chce zmeniť okolie nášho bydliska, alebo životného priestoru rozsiahlou stavebnou aktivitou, či väčším developerským projektom.

Obyvatelia budú dostatočne a v predstihu informovaní, aby sa už nestávalo, že im zrazu bez demokratického rozhodovania vyrastie v blízkosti balkóna mrakodrap.

9. Posilníme slabých, chorých a seniorov

Zvýšime finančné prostriedky určené na Zariadenia opatrovateľských služieb ako aj príspevky mesta na stravovanie pre slabých a chorých.

Zefektívnime činnosť a riadenie opatrovateľských služieb. Predstavíme spôsob zatraktívnenia priestorov pre seniorské aktivity v mestských častiach, aby čo v najvyššej miere plnili potreby seniorov a socializačnú funkciu.

10. Sprístupníme mestské noviny pre každého

Postaráme sa, aby obyvatelia boli pravidelne informovaní o odpočte práce vedenia mesta a aby mali prehľad aj o plánovaných a uskutočnených kultúrnych a športových akciách.

Noviny budú nielen v klasickej papierovej forme, ale budú sa dať prelistovať aj v aplikácii vo vašom mobile.

11. Škola priateľská k deťom, učiteľom a rodičom

Chceme, aby škola spájala rôznych partnerov, ponúkala množstvo príležitostí a podporu deťom, rodinám. Nastavíme nový systém finančnej podpory mimoškolskej činnosti učiteľov.

Odmeníme učiteľov za vedenie krúžkov či doučovania priamo v školách. Takto rodičov odbremeníme od prevážania detí na aktivity v popoludňajších hodinách. Deti sa budú venovať svojim obľúbeným mimoškolským aktivitám v dostupnom prostredí školy.

12. Zmeníme koncepciu financovania športu

Upravíme poskytovanie dotácií na mládežnícky šport tak, aby sa rozdeľovali transparentne podľa počtu skutočne športujúcich detí a výsledkov.

Takisto predstavíme projekty viacerých nových športovísk a work-outových ihrísk v mestských častiach. Podporíme aj športy, kde pôsobia úspešné športové komunity, ktoré boli doteraz mestom dlhodobo prehliadané.