Matúš Novák

//Matúš Novák
Matúš Novák2018-10-18T15:41:09+00:00

Matúš Novák

Kandidát do mestského zastupiteľstva č.13

Kandidát do miestneho zastupiteľstva č.3

Prečo kandidujem

Kandidujem, pretože nechcem stáť bokom, a len šomrať, ako naše mesto nefunguje, ako by sa veci mali robiť, že to má urobiť niekto iný, ako sa mnohé veci realizujú nekvalitne. Chcem, aby sa v Košiciach dobre žilo, najmä mladým rodinám s deťmi, ktorých záujmy chcem zastupovať, keďže sám mám dve malé deti.

Moje aktivity a ciele

Vždy som sa snažil a aj sa snažím byť prítomný všade kde sa cítim doma, kde je možné v niečom pomôcť, byť aktívny aj bez nároku na odmenu, či už to bolo vo farnosti, v rôznych dobrovoľníckych organizáciách alebo v nenápadných aktivitách pre dobro druhých. V komunálnej politike som nováčik.

V našej mestskej časti budem podporovať a aktívne navrhovať riešenia pre:

  • Problémové chodníky a schody pre mamičky s kočíkmi a imobilných (doriešenie kritických miest aby chodníky a prechody na seba nadväzovali),
  • Neporiadok okolo kontajnerov (neprispôsobiví obyvatelia a vietor) – (ďalšie budovanie uzavretých kontajnerovísk a podpora podzemných kontajnerov),
  • Bezpečnosť na Furči v dôsledku nekvalitného osvetlenia a stavu komunikácií – zlepšenie doplnením svetelných bodov na kritické miesta a oprava komunikácií aj v okrajových častiach sídliska (Vyšná úvrať, Slivník… ),
  • Podpora rôznych foriem dobrovoľníctva pre zlepšenie nielen životného prostredia ale aj vzájomného spolužitia na sídlisku.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: rodina, technika, dobrovoľníctvo

Najobľúbenejšie jedlo: pripravené s láskou od manželky

Najobľúbenejší nápoj: dobré víno

Najobľúbenejší politik: Robert Schumann

Najobľúbenejší herec: Louis de Funés

Najobľúbenejší film: Pianista

Najobľúbenejší spevák: Karel Kryl

Najobľúbenejšia kniha:  Cesta

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Hlavná ulica

Životné krédo: Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.

Kontaktujte ma