Martin Balčík

Martin Balčík2018-10-15T21:13:24+00:00

Martin Balčík

Kandidát na starostu Kavečian č.1
Kandidát do mestského zastupiteľstva č.1

Prečo kandidujem

Ovplyvniť život v meste Košice prostredníctvom mandátu v mestskom zastupiteľstve, nie len z pozície starostu MČ Košice – Kavečany, ktorý je v zastupiteľstve bez hlasovacieho práva. Svojou aktivitou prispieť k rozvoju a udržateľnosti v MČ Košice Kavečany, Sever a Ďungľa, ale aj svojimi dlhoročným skúsenosťami s prácou v samospráve pracovať pre rozvoj celých Košíc s cieľom dosiahnuť pre občanov mesta čo najlepší život v ich mestských častiach a podporiť zdravé a rozumné nápady, ktoré budú posúvať mesto Košice k prosperite a vytvoriť tak v Košiciach dobré miesto pre život všetkých jeho obyvateľov.  

Moje aktivity a ciele

Už viac ako 16 rokov aktívne pôsobím v komunálnej sfére:

2002 – 2014  poslanec miestneho zastupiteľstva v MČ Košice – Kavečany

2010 – 2014  zástupca starostu v MČ Košice – Kavečany

2014 – 2018  starosta v MČ Košice – Kavečany

2014 – 2018  člen rady starostov v meste Košice

Aké riešenia budem iniciovať a podporovať:

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry :

  • Vybudovanie obchvatu Kavečian,
  • Rekonštrukcia cesty z MČ Sever do MČ Kavečany,
  • Vybudovanie kruhového objazdu v MČ Sever : pri Crow aréne.

Šport a kultúra :

Vyporiadanie vlastníckych vzťahov lokalita Anička a vybudovanie športového komplexu, resp. viacúčelového komplexu, pri rešpektovaní oprávnených nárokov a záujmov vlastníkov súkromných pozemkov a obyvateľov danej lokality.

Miestne komunikácie :

Obnova a budovanie miestnych komunikácii, chodníkov, cyklochodníkov s cieľom dosiahnutia bezpečnosti a komfortu pre všetkých účastníkov cestnej premávky / motoristi, chodci, cyklisti…/.

Kompetencie a zmena financovania Mestských častí:

Zveriť viac kompetencii jednotlivým mestským častiam k tomu vytvoriť nevyhnutné zvýšenie financovania pre MČ s cieľom priblížiť samosprávu bližšie k občanovi a zabezpečiť pre občana väčšiu dostupnosť verejných služieb a zamedziť centralizácii moci v podobe ,,všemocného magistrátu“.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: Šport, cyklistika, futbal, hokej, turistika, záhrada, domáce práce

Najobľúbenejšie jedlo: Zemiakové placky

Najobľúbenejší nápoj: kofola

Najobľúbenejší politik:  Alexander Dubček

Najobľúbenejší herec: Jozef Kroner

Najobľúbenejší film: Schindlerov zoznam

Najobľúbenejší spevák: Jaromír Nohavica

Najobľúbenejšia kniha: Alchymista

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Chata Hrešna  v Kavečanoch

Životné krédo: Palica má dva konce.

Kontaktujte ma