Roman Križalkovič

//Roman Križalkovič
Roman Križalkovič2018-10-18T15:41:52+00:00

Roman Križalkovič

Kandidát do mestského zastupiteľstva č.11

Kandidát do miestneho zastupiteľstva č.3

Prečo kandidujem

Bez podozrení, bez utajovania, bez byrokracie, s rozumom, srdcom a so zmyslom pre spravodlivosť. Rovnováha ako v prírode musí byť aj v politike, rovnováha medzi zeleňou a betónom, prácou a oddychom,  spoločenským a rodinným životom.

Moje aktivity a ciele

Ako poslanec mestskej časti Dargovských hrdinov som hlasoval proti zámeru EEI vybudovať parkovací systém na našom sídlisku.

V nasledujúcom období budem iniciovať a podporovať riešenia:

  • ohradenie betónového múru nad Poštou 22,
  • vybudovanie trhoviska,
  • vysporiadanie pozemkov so zámerom vybudovania nových parkovacích miest,
  • racionálnejšie zhodnocovanie komunálneho odpadu s využitím na energetické účely.

Kontaktujte ma