Zuzana Demjanová

//Zuzana Demjanová
Zuzana Demjanová2018-10-15T21:01:03+00:00

Zuzana Demjanová

Kandidátka do mestského zastupiteľstva č.6

Zuzana Demjanová

Prečo kandidujem

Ak chceme dosiahnuť zmenu v živote, musíme začať od seba. Veci sa samé dopredu nepohnú, treba ich naštartovať. Patrím k ľudom, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje v spoločnosti, hlavne v mojom meste. Nespokojnosť ľudí je odrazom toho, že v meste niečo nefunguje. Preto som sa rozhodla, že chcem kandidovať. Reflektovať potreby občanov, pomôcť k zmene v mestskej časti a postupnými krokmi vytvoriť lepšie prostredie pre život.

Moje aktivity a ciele

V komunálnej politike som ešte nepôsobila, ale chcem priniesť nový vietor, iniciovať riešenia, ktoré najviac trápia spoluobčanov, prinášať nové nápady a vízie. Hlavné oblasti, ktoré chcem podporovať:

  • usporiadanie vlastníckych vzťahov, aby sa mohli vybudovať nové parkovacie miesta a komplexné riešenie parkovacej politiky,
  • lepší systém pre správu a udržovanie čistoty a poriadku na sídlisku,
  • oprava a pravidelná údržba ciest a chodníkov,
  • vytvorenie priestoru pre grafitových umelcov,
  • koncepčné riešenia pre vytváranie a udržiavanie zelených plôch a ihrísk pre deti a mládež.

Pár zaujímavostí o mne

Najobľúbenejšie jedlo: sushi

Najobľúbenejší nápoj: káva

Najobľúbenejší politik: Winston Churchill

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: park Anička

Životné krédo: Ži a nechaj žiť

Kontaktujte ma