Erich Blanár

//Erich Blanár
Erich Blanár2018-10-18T15:27:59+00:00

Erich Blanár

Kandidát do mestského zastupiteľstva č.2

Kandidát do miestneho zastupiteľstva č.2 

Prečo kandidujem

Skúsenosti  z komunálnej politiky v miestnej samospráve za posledných 8 rokov sú pre mňa výzvou pôsobiť aj naďalej, nielen v mestskej časti  Košice-JUH, ale aj v meste Košice, kde sa častokrát rozhoduje o mestských častiach bez ich súhlasného stanoviska. Nakoľko naša mestská časť sa nachádza v širšom centre mesta, problém s parkovaním máme už dnes a v budúcnosti sa bude len stupňovať. Tejto problematike sa chcem aktívne venovať  a presadzovať reálnu koncepciu stacionárnej dopravy v našej mestskej časti pre nasledujúce obdobie.

Moje aktivity a ciele

Som JUŽAN. Som rodený Košičan. Trvale žijem medzi vami v mestskej časti  JUH už 48 rokov. Poznám kladné stránky života v našej lokalite, ale aj nedostatky, ktoré nás JUŽANOV trápia. Pracujem v oblasti energetiky v najväčšom hutníckom kombináte na východe Slovenska ako Energetik – manažér.

Aktívnou činnosťou v komisii výstavby a životného prostredia v mestskej časti Košice-JUH som prispel :

 • k rozširovaniu parkovacích miest a vybudovaním nových parkovacích miest napr. na uliciach Oštepová, Rosná, Mudroňova, Južná tr. 33 a ďalšie,
 • k rekonštrukcii detských ihrísk v našej mestskej časti  napr. na uliciach Miškovecká, Rosná,  Južná tr. , Oštepová, Bulharská, Turgenevova,
 • k výstavbe 1. podzemného kontajneroviska v Košiciach na ulici Oštepová,
 • k výstavbe uzamykateľného kontajneroviska na ul. Južná tr. 33 a ďalších. 

Statická doprava – parkovanie

 • Občan so súkromným motorovým vozidlom pri parkovaní v lokalite svojho trvalého bydliska predsa musí byť zvýhodnený  pri zaparkovaní, no nemá za to platiť súkromnej firme. Naše mesto potrebuje realizovateľnú parkovaciu koncepciu odsúhlasenú dotknutými mestskými časťami.
 • Občan, ktorý vlastní garáž na sídlisku, pričom platí daň z nehnuteľnosti, častokrát nemá funkčnú, udržiavanú prístupovú komunikáciu. Aj to je dôvod prečo vozidlá parkujú pri bloku pričom zaberajú parkovacie miesto iným a z garáži sa stávajú sklady…
 • Budem presadzovať vykonávanie súvislých opráv sidliskových komunikácií a nie záplaty na záplatách.

Životné prostredie

 • Podzemné kontajneroviská – pri rekonštrukcií súčasných kontajnerovísk budem presadzovať toto riešenie nakoľko :
 • sú estetické – ich moderný vzhľad skrášľuje exteriér našich sídlisk
 • sú hygienické – v letných mesiacoch nezapáchajú, nenavštevujú ich túlavé mačky a hlodavce
 • v ich okolí je poriadok – naši neprispôsobiví spoluobčania si z nich nedokážu zriadiť samoobsluhu
 • sú ekologické – zaberajú podstatne menšiu plochu a ušetrená plocha, ktorá vznikne zrušením súčasného kontajneroviska môže byť využívaná na parkovanie, chodníky, novú zelenú plochu, záleží len na priorite konkrétnej lokality v našom meste
 • Uzamykateľné kontajneroviská – všade tam, kde sa pre inžinierske siete nedajú použiť podzemné

Cyklodoprava

 • Na území mesta sú celé kilometre nedokončených cyklochodníkov napr. pri Hornáde, ktoré je nutné poprepájať, aby splnili svoj účel.
 • Na komunikáciách v meste ani v mestských častiach nemáme žiadne cyklochodníky, ktoré by sa aspoň podobali štandardným cyklochodníkom, aké poznám osobne z Dánska.
 • Funkčné a bezpečné cyklochodníky aj na hlavných dopravných trasách, nie len v oddychových zónach,  zabezpečia hlavne v letných mesiacoch menej áut na cestách a plynulú dopravu.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: futbal, plávanie, cestovanie

Najobľúbenejšie jedlo: halušky s kapustou

Najobľúbenejší nápoj: čapovaná kofola

Najobľúbenejší politik: –

Najobľúbenejší herec: Vladimír Menšík

Najobľúbenejší film: komédie

Najobľúbenejší spevák: George Michael

Najobľúbenejšia kniha: technická literatúra

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Alpinka

Životné krédo: Čo ma nezabije, to ma posilní…

Kontaktujte ma