Vladimír Saxa

//Vladimír Saxa
Vladimír Saxa2018-10-15T21:05:34+00:00

Vladimír Saxa

Kandidát do mestského zastupiteľstva č.4

Moje aktivity a ciele

Oblasti, ktorých riešenie iniciujem a aktívne podporujem:

1. Revitalizácia Ukrajinskej ulice – vstupná brána do Košíc:

  • realizácia cestného spomaľovača na vstupe do Krásnej od Hutky,
  • rekonštrukcia cesty,
  • chodníky po celej Ukrajinskej ulici,
  • zelený pás medzi cestou a chodníkom,
  • odvodnenie cesty,
  • kompletná výmena verejného osvetlenia,
  • osvetlenie prechodov pre chodcov,
  • vyriešenie výjazdu z ulice Urbárska na Ukrajinskú ulicu pre MHD č.28 (napr. semafor pre MHD).

2. Obnova cyklotrás

  • cyklotrasa popri Hornáde Krásna -> Geča,
  • cyklotrasa od Hornádu po sútok Torysy a Hornádu,
  • cyklotrasa od ul. K lesu po Heringeš.

3. Splav Hornádu z Krásnej do Maďarska

  • úprava a sprístupnenie povodia Hornádu z Krásnej do Maďarska pre splavovanie.

Kontaktujte ma