Vladimír Saxa

//Vladimír Saxa
Vladimír Saxa2018-10-15T21:05:34+00:00

Vladimír Saxa

Kandidát do mestského zastupiteľstva č.4

Moje aktivity a ciele

Oblasti, ktorých riešenie iniciujem a aktívne podporujem:

1. Revitalizácia Ukrajinskej ulice – vstupná brána do Košíc:

 • realizácia cestného spomaľovača na vstupe do Krásnej od Hutky,
 • rekonštrukcia cesty,
 • chodníky po celej Ukrajinskej ulici,
 • zelený pás medzi cestou a chodníkom,
 • odvodnenie cesty,
 • kompletná výmena verejného osvetlenia,
 • osvetlenie prechodov pre chodcov,
 • vyriešenie výjazdu z ulice Urbárska na Ukrajinskú ulicu pre MHD č.28 (napr. semafor pre MHD).

2. Obnova cyklotrás

 • cyklotrasa popri Hornáde Krásna -> Geča,
 • cyklotrasa od Hornádu po sútok Torysy a Hornádu,
 • cyklotrasa od ul. K lesu po Heringeš.

3. Splav Hornádu z Krásnej do Maďarska

 • úprava a sprístupnenie povodia Hornádu z Krásnej do Maďarska pre splavovanie.

Kontaktujte ma