Ľubomíra Borošová

//Ľubomíra Borošová
ĽubomíraBorošová2018-10-18T10:57:41+00:00

Ľubomíra Borošová

Kandidátka na starostku č. 1
Kandidátka do mestského zastupiteľstva č.2

Prečo kandidujem

Mesto Košice je mojím rodným mestom. Je to živý organizmus, ktorý sa neustále mení. Má svoje lepšie i horšie časy. O kvalite života v ňom môžeme už 28 rokov rozhodovať aj my sami, občania. Pôsobím v miestnom zastupiteľstve už viac rokov a vidím, že existujú problémy našej mestskej časti, ktoré nemôžem riešiť sama.

Moja snaha je posunúť veci vpred, hľadať synergický efekt v spolupráci. Práce je veľa, dôležité je ju efektívne rozdeliť, kvalitne vykonávať a spravodlivo financovať. Každá strana musí mať zo spoločného zväzku pocit výhodnosti. To je dnes kameňom úrazu. Zlé nastavenie výkonu kompetencií medzi mestom a mestskými časťami, duplicitne vykonávané úkony, netransparentné financovanie niektorých služieb, komplikované majetkové väzby a zlé nastavenie financovania. Som presvedčená, že to môžeme urobiť lepšie.

Ďalším mojim dôvodom je nepochopiteľné ignorovanie občanov poslancami mesta pri niektorých kauzách, napr. EEI, NTC, petície proti zahusťovaniu výstavby v rôznych lokalitách a mestských častiach, výstavbe obytných súborov na územiach parkov, likvidácii zelene a pod. Práve tu mali poslanci počúvať ľudí a hľadať riešenia, ktoré by boli v prospech obyvateľov. Mesto patrí ľuďom a majú právo rozhodovať o svojom najbližšom okolí.

Chcem Košice, ktoré sú čisté, zelené, s kvalitnými službami, dobrou infraštruktúrou, bezpečné a priateľské k deťom, pracujúcim i seniorom a plné rešpektu k rôznorodosti života v mestských častiach.

Moje aktivity a ciele

Pôsobím ako poslankyňa Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Šaca, som predsedníčkou Komisie plánovacej finančnej a správy majetku.

V komunálnej politike pôsobím 14 rokov a celý ten čas sa snažím navrhovať riešenia pre problémy, s ktorými sa stretávam. To bol aj dôvod, prečo som sa tam pred tými rokmi ocitla a prečo som tam dodnes. Bola som pri tom, keď sme riešili prestavbu ubytovne na bytový dom, pri zveľaďovaní školského areálu o umelý trávnik a altánok, pri výstavbe detského ihriska Medúlik a tiež pri projektoch, kde sme začali pripravovať vlastných nezamestnaných pre údržbu verejnej zelene vo vlastnej réžii. Nie všetky plány boli dotiahnuté až do konca. Niektoré nikdy nedostali šancu. Napr. stacionár pre seniorov, reštart športového areálu, zimný štadión, revitalizácia Námestia oceliarov, nové lokality na výstavbu rodinných domov, rekonštrukcia Kaštieľa Buzinka, park pri kaštieli, nakladanie s bioodpadom zo záhrad. Niektoré je možné oživiť a dokončiť.

Mám však aj nové nápady, pre ktoré chcem šancu na realizáciu – potok Ida zapojený v živote mestskej časti formou oddychovej zóny, cyklotrasy do práce aj za oddychom, bezpečnosť prostredníctvom doplnenia kamerového systému a hliadok. Časť z týchto plánov sa nedá uskutočniť bez spolupráce s mestom. Máme vzájomne prepojený rozpočet a spravujeme aj časť majetku mesta. Preto je dôležité mať spoločný pohľad na nasledujúce 4 roky a prispôsobiť tomu aj financie.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: dizajn prostredia, záhrada, pestovanie kvetov a drevín, kreslenie, plávanie, lyžovanie, bicyklovanie, príroda, čítanie, varenie a pečenie

Najobľúbenejšie jedlo: grilované mäso a zelenina

Najobľúbenejší nápoj: čistá voda

Najobľúbenejší herec: Tom Hanks

Najobľúbenejší film: Forrest Gump

Najobľúbenejší spevák: Robbie Williams

Najobľúbenejšia kniha: historické romány a životopisné knihy

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Dominikánske námestie v čase trhu ovocia, zeleniny a kvetov

Životné krédo: Modlitba Sv. Tomáša Akvinského

Bože, daj mi silu prijať, čo zmeniť nemôžem,
odvahu zmeniť, čo zmeniť môžem
a múdrosť rozoznať jedno od druhého.“

Kontaktujte ma