Jozef Filipko

Jozef Filipko2018-10-18T15:19:35+00:00

Jozef Filipko

Kandidát do mestského zastupiteľstva č.7

Kandidát do miestneho zastupiteľstva č.3

Prečo kandidujem

Po dlhoročných skúsenostiach v samospráve sa opäť uchádzam o priazeň voličov, lebo mi nie je ľahostajný stav vecí verejných. Chcem prispieť k zmene kultúry rokovaní zastupiteľstva a zlepšiť formu a spôsob komunikácie s občanmi. Naša pravicová koalícia má nielen ambície, ale aj vhodné predpoklady k prevzatiu zodpovednosti za naše krásne mesto.

Moje aktivity a ciele

V miestnej samospráve pracujem ako poslanec od roku 1994. Začínal som v mestskej časti Západ a pokračujem v mestskej časti Sever. Obe časti som zastupoval ako mestský poslanec počas štyroch volebných období. Najvyššiu mieru zodpovednosti za dianie v meste som pociťoval v období 2006 až 2010, kedy som zastával pozíciu námestníka primátora mesta. Hlavne k tomuto obdobiu sa viažu niektoré dodnes konajúce sa podujatia, ktoré sme spúšťali, napr. Hodine Zeme, Košické slávnosti vína, Európsky týždeň mobility a pod. Bol som splnomocnencom mesta v oblasti integrovanej dopravy, kedy sa tvorili predpoklady k dnešnej realizácii modernizácie električkových tratí. Od roku 2011 sa venujem kontrole v samospráve. Dnes som kontrolórom najväčšej mestskej časti – Západ a možno najproblematickejšej mestskej časti – Luníka IX, ktorú aj s mojim pričinením pretvárame k lepšiemu. Ako Hlavný kontrolór pôsobím aj v malej obci pri Košiciach. Takmer 20 rokov som aktívnym členom a dnes už podpredsedom OZ Klubu národnostných menšín a Pamätnej izby Sándora Máraiho. Každoročne organizujem 3 celomestské podujatia. Spoločne koordinujeme aktivity národnostných menšín v Komisii pri mestskom zastupiteľstve.

Projekty a riešenia v naších mestských častiach, ktoré budem podporovať:

  • podľa vhodnej koncepcie začať budovať ďalšie parkovacie plochy,
  • vybudovať kruhový objazd na Kostolianskej ceste pri Crow aréne,
  • vybudovať chodník pre bezpečný pohyb peších na Kostolianskej,
  • postupným spôsobom opravovať dlhodobo zanedbávané medziblokové a medzigarážové komunikácie,
  • zvýšiť bezpečnosť občanov dobudovaním potrebných svetelných bodov, posilnením dobre fungujúcej mestskej polície a lepšou údržbou verejných priestranstiev,
  • odstránením nežiadúcich krovinatých porastov okolo komunikácií,
  • rozšíriť ponúkané kapacity a zlepšiť kvalitu sociálnych služieb.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: Hudba a spev, domáce kutilstvo, práca v záhrade

Najobľúbenejšie jedlo: hovädzí stroganov

Najobľúbenejší nápoj: pohár kvalitného červeného vína

Najobľúbenejší politik: María Eva Duarte de Perón

Najobľúbenejší herec: Bud Spencer

Najobľúbenejší film:  Maléry pán účtovníka

Najobľúbenejší spevák: Andrea Bocelli

Najobľúbenejšia kniha: Traja mušketieri

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Centrum mesta, Dóm Sv. Alžbety

Životné krédo: Nič nie je iba čierne alebo biele. Život je plný kompromisov. Dôležité je ísť stále dopredu a riešiť aktuálne veci. Nemám rád nespravodlivosť.

Kontaktujte ma