Marcel Gibóda

Marcel Gibóda2018-10-15T21:13:09+00:00

Marcel Gibóda

Kandidát do mestského zastupiteľstva č.9

Marcel Gibóda

Prečo kandidujem

Ak by v Košiciach fungovalo všetko tak ako má, nekandidovali by sme.“ som vyhlásil s Jarom Polačekom pred 8 rokmi a platí to aj dnes. Práca vo verejnej i súkromnej sfére mi ukázala, ako veľmi zaostávajú služby občanov v našom meste. Je na čase zaviesť funkčný systém, ktorý bude pracovať v prospech obyvateľov mesta Košice.

Mám 32 rokov a už počas štúdia politológie na VŠ som sa zaoberal možnosťami zefektívnenia chodu samosprávy v Košiciach, s dôrazom na kvalitné služby pre obyvateľov. Pracoval som na niekoľkých kampaniach nezávislých kandidátov a pomohol k zvoleniu niekoľkých z nich za poslancov mesta či kraja.

Vo volebnom období 2010 – 2014  som sa z pozície zamestnanca Mestskej časti Košice – Sever snažil zlepšiť systém jej práce pre obyvateľov. Okrem projektov rozvoja statickej dopravy, obnovy detských ihrísk, zlepšenia hospodárenia MČ sme veľký úspech zaznamenali najmä v komunikácii s obyvateľmi, ktorá je pre mňa základom. Priniesli sme aj také atraktívne podujatia ako bolo premietanie filmov v Amfiku či legendárne Hokejové mestečko.

Vo volebnom období 2014 – 2018 som zas mal tú česť zastupovať a pracovať pre obyvateľov tak mestskej časti Košice – Sever ako miestny poslanec, ako aj poslanec mesta za volebný obvod Sever, Kavečany a Džungľa. Za toto obdobie sa mi usilovnou prácou podarilo zachrániť pre Košičanov viac ako 100 000 Euro, poukazovaním a zastavením nevýhodných predajov mestského majetku. Svojou pozornou prácou som zabránil stavebným zásahom a zmenám územného plánu v neprospech obyvateľov nie len na Severe Košíc.

Aj preto sa opätovne uchádzam o dôveru obyvateľov a kandiduje na poslanca mesta Košice vo volebnom období 2018 – 2022.

Moje aktivity a ciele

Územný rozvoj mesta a Severu

Dnes v meste Košice riešime nový územný plán mesta. Ten však bude schválený a vstúpi do platnosti až o pár rokov. Ten aktuálny tak na Severe ale aj v celom meste čelí snahám o také zmeny, ktoré sú v prospech developerov. Prinášajú zahusťovanie územia v lokalitách, kde si Košičania tieto zmeny často neprajú. Bohužiaľ sa o týchto zmenách dozvedia často neskoro. Mesto Košice ani mestské časti totiž aktívne neinformujú obyvateľov. A to musíme zmeniť! Aktívne informovanie obyvateľov danej lokality, zvolanie verejného zhromaždenia za účelom prerokovania zmien v danej mestskej časti a limitovanie zmien územného plánu iba na jeden presne stanovený termín v roku. Tieto opatrenia dajú obyvateľom do rúk silný nástroj aby vedeli aktívne chrániť a zveľaďovať svoje okolie.

Starostlivosť o verejný priestor – zeleň, cesty, osvetlenie

Dnes je verejný priestor v našom meste bez systému a zodpovednosti. Ani starostovia mestských častí často nevedia alebo nechcú pracne riešiť mnohé problémy, ktorým obyvatelia dennodenne čelia. Je to však opäť najmä chybou toho, že v našom meste nefunguje systém správy zelene, ciest aj osvetlenia. Preto tu musíme zmeniť, v prípade zelene, systém financovania a práce správy mestskej zelene. Zároveň zaviesť pravidlá pre ochranu a údržbu zelene v celom meste. V prípade osvetlenia je to potreba zmeny nezáujmu tohto vedenia mesta Košice a doplnenie chýbajúcich svetelných bodov na chodníkoch pre peších, tak ako si to žiadajú obyvatelia už mnohé roky. A v prípade ciest a chodníkov je potrebná zásadná zmena. Musíme vytvoriť prehľad ich stavu aby sme získali vedomosť o potrebe ich obnovy a predstavu o tom, koľko financií musíme dať na ich obnovu každoročne. A na to potrebujeme zaviesť systém ich údržby.

Doprava dynamická, statická a mestská hromadná

V meste Košice a na Severe čelíme problému riešenia dopravy obyvateľov. Našťastie má Sever niekoľko výhod, na ktorých len musíme dlhodobo pracovať. Sieť a frekvencia MHD, veľký potenciál cyklodopravy a riešenie statickej dopravy sú hlavné témy. Mestská hromadná doprava je základom. Jej frekvencia a atraktivita, najmä do okrajových častí mesta je strategická nielen pre seniorov, či mamičky s deťmi ale aj pre nás pracujúcich. Cyklodoprava má v meste Košice a najmä u nás na Severe veľký potenciál, len potrebuje získať preferenciu a bezpečné trasy aj pre rodičov s deťmi. Obidve témy majú vplyv na statickú a dynamickú dopravu. Nie ďalšie cesty a parkovacie miesta nie sú riešením. Práve možnosti MHD, pešej dostupnosti či cyklodopravy sú modernými riešeniami problému dopravy obyvateľov v našom meste. Zároveň však vnímam aj potrebu akútneho nedostatku parkovacích miest v niektorých lokalitách Severu, ako aj tlaky na iné lokality ako napr. pri Technickej univerzite. Preto pre udržateľnosť systému musíme uvažovať aj nad reguláciou statickej dopravy. A to aj na Severe, no v prospech obyvateľov.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby:   Alpské lyžovanie, Filmy

Najobľúbenejšie jedlo:   Štedrovečerná kapustnica

Najobľúbenejší nápoj:   Voda

Najobľúbenejší politik:   Winston Churchill

Najobľúbenejší herec:   Tom Hardy

Najobľúbenejší film:   STAR WARS

Najobľúbenejší spevák:  Dave Gahan – Depeche Mode

Najobľúbenejšia kniha:   Hobbit – J.R.R. Tolkien

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach:   Nočné mesto Košice

Životné krédo:   Žijem aby som mohol snívať a snívam aby som mohol žiť.

Viac Info na: https://www.oan.sk/mgr-marcel-giboda

Kontaktujte ma