Daniel Rusnák

//Daniel Rusnák
Daniel Rusnák2018-10-15T21:15:12+00:00

Daniel Rusnák

Kandidát do mestského zastupiteľstva č.19

Prečo kandidujem

Na KVP-éčku žijem so svojou rodinou od roku 1985. Sídlisko už dnes vyzerá úplne inak, pribudli prevádzky obchodu a služieb, veľké množstvo zelene, parkové úpravy, lavičky, lepšia je doprava. Väčšinu z toho sme dokázali vytvoriť v minulých rokoch spoločne. Dovoľte mi, prosím, opätovne Vás požiadať o dôveru pri voľbách do mestského zastupiteľstva.

Moje aktivity a ciele

Pri stretnutiach a rozhovoroch s Vami bola veľmi častá otázka , prečo som sa rozhodol opäť kandidovať. Takže napríklad aj preto, aby :

• sa vrátila stabilita vo vzťahoch, vzájomná úcta a pokora v službe, čo podmieňuje rozvoj mesta a zároveň ukončila stagnácia rozvoja v našej mestskej časti,

• sa stavali iba také stavby, ktoré potrebujeme a nie také, ktoré nám bez nášho súhlasu postavia iní,

• sa naše deti a vnúčatá mali kde bezpečne hrať v príjemnom a zdravom prostredí,

• sa zeleň sadila a nie likvidovala a voda zachytávala v území a nie odvádzala,

• sa s našimi peniazmi hospodárilo transparentne a efektívne a o aktivitách a zámeroch mesta sme boli včas a presne informovaní.

Kontaktujte ma