Marián Koszoru

//Marián Koszoru
Marián Koszoru2018-10-18T15:42:46+00:00

Marián Koszoru

Kandidát do mestského zastupiteľstva č.11

Kandidát do miestneho zastupiteľstva č. 8

Prečo kandidujem

Ako aktívny občan sídliska KVP poznám limity participácie občana na samospráve. Mám za sebou roky spolupráce, podávania návrhov, upozornení, žiadania, a urgovania. Mám výsledky. S nezlomným záujmom o zelené a fungujúce mesto by som preto rád posunul svoje aktivity vpred na úroveň poslanca sídliska KVP a poslanca mesta Košice.

Moje aktivity a ciele

V poslednom období som zastrešoval a podporoval niekoľko úspešných projektov:
– iniciátor schválenej koncepcie bezbariérovosti sídliska KVP,
– autor pripomienok ku koncepcii územného plánu pre KVP, ktoré si mnohí obyvatelia KVP na sociálnej sieti osvojili a poslali,
– iniciátor využívania služby YouTube pre zverejňovanie záznamov z rokovaní zastupiteľstiev KVP,
– množstvo vybavených podnetov ako vlastných tak od občanov sídliska v rôznych oblastiach od zelene, cez chodníky, detské ihriská až po chod úradu,
– realizované bezbariérové opravy vybraných chodníkov,
– schválený projekt nového navrhovaného priechodu, či rozpočet na úpravu detského ihriska,
– a veľa ďalšieho… (viac na koszoru.sk alebo fb.com/obcankoszoru).

Medzi moje dlhodobé aktivity patrí:
– aktívna práca v štyroch komisiách miestneho zastupiteľstva KVP,
– spolupráca s občanmi na riešení ich problémov,
– podnety, urgencie, návrhy od oblasti zelene, cez detské ihriská, chodníky až po chod Miestneho úradu,
– spolupráca s miestnymi politikmi na téme participatívneho rozpočtu,
– popularizovanie témy územného plánovania,
– občianska kontrola miestnej samosprávy,
– dobrovoľníctvo.

V nasledujúcom období chcem iniciovať a podporovať riešenia a oblasti:

  1. Územný plán zóny KVP – regulácia výstavby na sídlisku.
  2. Rekonštrukcia cesty Jána Pavla II.
  3. Rekonštrukcia mosta Moskovská.
  4. Vysporiadanie pozemkov pod ZŠ Lechkého za účelom rozvoja športoviska pri ZŠ v prospech ako žiakov ZŠ tak obyvateľov KVP.
  5. Obnova športoviska pod ZŠ Starozagorská.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: politika, ICT, vzdelávanie sa, Košice

Najobľúbenejšie jedlo:

Najobľúbenejší nápoj: espresso

Najobľúbenejší politik: T.G.Masaryk

Najobľúbenejší herec:

Najobľúbenejší film: Intouchables (Nedotknuteľní)

Najobľúbenejší spevák:

Najobľúbenejšia kniha: Miguel Ruiz – Štyri dohody

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Hlavná ulica

Životné krédo: „Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého.“ (John Locke)

Kontaktujte ma