Flora Ondová Reiter

//Flora Ondová Reiter
Flora Ondová Reiter2018-10-18T15:36:32+00:00

Flóra Ondová Reiter

Kandidátka do mestského zastupiteľstva č.20

Kandidátka do miestneho zastupiteľstva č. 12

Prečo kandidujem

Som typickým príkladom „nespokojného, ale aktívneho a iniciatívneho človeka“. Od detstva som mala veľa otázok, často som chcela niečo zmeniť, minimálne niektorého z učiteľov. Neskôr sa to odzrkadlilo v kampaniach medzi študentmi, či už pri spojazdnení študentského časopisu, alebo pri kandidatúre do Európskeho parlamentu, spoluautorstve kníh – ekonomickej, ale aj  turistickej tematiky, alebo pri propagácii referenda za vstupu Slovenska do NATO….

Naposledy som pracovala ako projektová manažérka dvoch projektov v pôvodnom tíme Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Projekt cezhraničnej spolupráce sa stal mojou srdcovou záležitosťou. Jeho cieľom bolo priblížiť veľkého rodáka mesta, Sándora Máraiho, súčasným košickým mešťanom a prilákať turistov atraktívnymi publikáciami, osvetou, mapou, trasou pôsobnosti, www stánkou, životopisným filmom a revitalizovanou Pamätnou izbou Sándora Máraiho na Mäsiarskej ulici (nízkoenergeticky, štvorjazyčne, bezbariérovo).

Pochádzam zo starej košickej rodiny, v našich radoch sa nájdu aj známi muzikanti, pedagógovia, obchodníci, remeselníci…. Všetci – ako aj ja – boli a sú srdcom Košičanmi. Jednou zo zásad nielen poslanca, ale človeka, by mala byť zvedavosť a túžba po poznaní, vedieť promtne a dobre rozhodnúť, prijímať zodpovednosť a cnosť. Najdôležitejšou hnacou silou teda podľa mňa každého komunálneho poslanca by malo byť jeho srdce, ktoré ale nikdy nezabudne vypočuť hlas ľudu.

Moje aktivity a ciele

Moja vízia – kde sa máme dostať v blízkej budúcnosti – je veľmi jednoduchá, reálna. Som zástancom decentralizácie Mesta a pre zvýšenie rozhodovacej a kontrolnej (sanačnej) právomocí s patričným finančným pozadím. Z dlhodobého hľadiska to znamená reorganizácia Košíc a jeho premenu na komfortnú a vyváženú zónu medzi obyvateľmi – návštevníkmi – investormi a vedením.

Môj cieľ zahrňuje životné prostredie, parky, oddychové a zábavné zóny, bezpečnosť, poriadok, trvalo udržateľný rozvoj turizmu, športové príležitosti, úctu k starším, ale aj deťom a taktiež priaznivé –inovatívne- prostredie pre malých a stredných podnikateľov.

Vážim si kultúrne dedičstvo miesta, kde tvorím a žijem. Chýba mi efektívnejšie zviditeľnenie momentu obdobia Európskeho hlavného mesta kultúry (napr. socha loga) pre ďalšie generácie…

Verím, že raz spolu vytvoríme Košice s priaznivejšími podmienkami pre každodenný život, kde si udržíme talentovaných ľudí, kde sa budú naši obyvatelia skvelo cítiť a návštevníci radi vracať.

Pár zaujímavostí o mne

Najobľúbenejšie jedlo: kuracie stehno pečené a vyprážané

Najobľúbenejší nápoj: čierny čaj s medom a citrónom

Najobľúbenejší politik:  Top secret

Najobľúbenejší herec:  Tom Cruise

Najobľúbenejší film: Mission Impossible

Najobľúbenejší spevák: Bryan Adams

Najobľúbenejšia kniha:  poslednú dobu detektívky Agatha Christie

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Hlavná ulica

Kontaktujte ma