Dominik Karaffa

//Dominik Karaffa
Dominik Karaffa2018-10-18T15:24:14+00:00

Dominik Karaffa

Kandidát do mestského zastupiteľstva č.22

Kandidát do miestneho zastupiteľstva č.6

Prečo kandidujem

Dobrá samospráva je o spolupráci a vzájomnej dôvere. Žiaľ, v Košiciach sa za posledné roky vytvorila veľmi zlá atmosféra. Stojí za ňou prijímanie politických rozhodnutí, ktoré boli v rozpore s verejným záujmom, so záujmom obyvateľov mesta, či jednotlivých mestských častí. Ako poslanec urobím všetko preto, aby som vrátil dôveru obyvateľov v samosprávu.

Moje aktivity a ciele

Aktivity a úspechy v komunálnej politike / v rámci komunitného života mesta  

obsah potrebný pre noviny / profil na webstránku a videá

 • Patrím ku skupine košických aktivistov, ktorí roky upozorňujú na prešľapy samosprávy a jej predstaviteľov pri správe majetku, starostlivosti o zeleň, či parkovacom biznise firmy EEI.
 • Pomáham obyvateľom Terasy, ktorí nesúhlasia s výstavbou Národného tenisového centra na Popradskej ulici. Plánované tenisové centrum má stáť priamo za rodinnými domami a so svojou kapacitou 5000 miest na sedenie a nedostatočným počtom parkovacích miest, zaťaží aj Kežmarskú, Rožňavskú, či Šafárikovu ulicu. Na tom, že je to nevhodná lokalita, sa zhodli aj spracovatelia Konceptu územného plánu mesta Košice. Žiaľ, ani predstavitelia mesta, ani mestskej časti tento zámer s obyvateľmi Terasy vopred nekonzultovali…
 • Upozornil som na nevýhodný predaj mestských pozemkov pod garážami na Rožňavskej ulici, čím radnica zarobila takmer o 7-tisíc eur viac.
 • Poukázal som na neoprávnené užívanie mestského pozemku na Pražskej ulici na Terase  advokátkou Nory Mojsejovej, ktorá postavila nelegálne parkovisko a za užívanie pozemku neplatila mestskej časti roky nájom. Na základe mojej iniciatívy došlo aspoň čiastočne k náprave. Žiaľ, mesto a mestská časť, aj po zverejnení informácií v tlači, vychádzajú tejto advokátke v ústrety a pokiaľ nedôjde k zmene v zastupiteľstve, pozemok získa do súkromného vlastníctva natrvalo.
 • Niekoľko rokov upozorňujem na potrebu riešenia majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom pod Borovicovým hájom na Terase. Spoločne S Lacom Rovinským a Karolom Labašom sa nám podarilo zmariť zmenu územného plánu, ktorým chcela radnica premeniť pozemky na neverejné a umožniť výstavbu v lesoparku.

Problémy, ktorých riešenie budem iniciovať a podporovať:

 • Majetkovoprávne vzťahy s nevysporiadanými pozemkami v lesoparku Borovicový háj.
 • Územie tzv. Asanačného pásma nad Starou sladovňou, ktoré dnes obývajú asociáli.
 • Chýbajúci parkovací systém, ktorý bude zvýhodňovať obyvateľov Terasy pred návštevníkmi Steel arény, fakultnej nemocnice, či zamestnancov IT firiem, ktorí v pracovných dňoch zaberajú naše parkovacie miesta.

Moje vízie:

 • Vytvoriť podmienky pre využívanie školských ihrísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice na šport pre verejnosť,
 • Vytvoriť podmienky pre zverenie prídomovej zelene do správy vlastníkov bytov tam, kde o to prejavia záujem. V súčasnosti takýto projekt v určitej forme financuje Mestská časť Košice – Západ, no vidím v ňom určité rezervy, ktoré je možné odstrániť,
 • Vytvoriť cyklistickú infraštruktúru pre cyklistov, ktorí využívajú bicykel najmä ako každodenný dopravný prostriedok.

Viac o mnehttps://karaffa.blog.sme.sk/

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: plávania, cyklistika, squash

Najobľúbenejšie jedlo: špagety

Najobľúbenejší nápoj: pivo

Najobľúbenejší politik: nemám obľúbeného politika

Najobľúbenejší herec: Miroslav Donutil

Najobľúbenejší film: –

Najobľúbenejší spevák: Sting

Najobľúbenejšia kniha: Zvieracia farma (George Orwell)

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: lokalita Bankov

Životné krédo: Kto chce, hľadá spôsoby. Kto nechce, hľadá dôvody

Kontaktujte ma