Ladislav Rovinský

//Ladislav Rovinský
Ladislav Rovinský2018-10-18T15:25:11+00:00

Ladislav Rovinský

Kandidát do mestského zastupiteľstva č.38

Kandidát do miestneho zastupiteľstva č.11

Prečo kandidujem

Potreba vniesť do riadenia mesta systém, právo, spravodlivosť a poriadok. Pravidlá musia byť stabilné a musia platiť pre všetkých. Nedodŕžiavanie pravidiel nemôže byť výberovo prehliadané.

Moje aktivity a ciele

Projekty a iniciatívy, ktoré som zastrešoval a podporoval:

 • stop uránu v Košiciach na Jahodnej
 • záchrana stoviek stromov v Košiciach
 • záchrana Barčianskeho parku
 • záchrana Borovicového lesíka
 • záchrana lesa pri sídlisku Ťahanovce
 • záchrana NKP – bastiónu Leopold košickej citadely
 • záchrana Memoriálneho parku (bývalý Evanj.C.a.v. cintorín)
 • vytvorenie zastávky MHD pri Cassovare
 • tlak na vytvorenie cyklistickej infraštruktúry
 • podieľal sa na organizovaní aktivít proti EEI
 • aktívna účasť pri tvorbe územného plánu

Témy a oblasti do najbližšej budúcnosti:

 • riešenie dopravy statickej (parkovanie) a dopravy pešej (debarierizácia = žiadne bariéry) a cyklistickej (prepojenie na ostatné MČ)
 • zachovanie a rozširovanie zelene na Terase v rámci koncepcie Terasy „bývanie v parku“ – vrátane riešenie Borovicového lesíka ako miesta pre oddych a rekreáciu,
 • riešenie „asanačného pásma“ ako Nového mestského centra

Pár zaujímavostí o mne

Najobľúbenejšie jedlo: chleb, zemiaky

Najobľúbenejší nápoj: džus – čierne ribezle, čaj zázvorový káva čierna preso alebo aj instant

Najobľúbenejší politik: T.G.Masaryk

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Staré mesto

Životné krédo:  Nebát se a nekrást. Nedaj sa premôcť zlým – dobrým premáhaj zlé.

Kontaktujte ma