Patrik Kohut

//Patrik Kohut
Patrik Kohut2018-10-18T15:26:10+00:00

Patrik Kohut

Kandidát do mestského zastupiteľstva č.24

Kandidát do miestneho zastupiteľstva č. 6

Prečo kandidujem

Moji priatelia ma poznajú ako aktívneho človeka, ktorý ma chuť realizovať nové nápady a snažiť sa ich neustále zlepšovať. Nedostatky a zlyhania, ktoré vidím ja možno vnímajú viacerí z nás. Nakoľko mi nie je ľahostajná budúcnosť tohto mesta v ktorom žijem, vychovávam svoje dieťa a aj naďalej chcem žiť,  rozhodol som sa preto kandidovať za poslanca.

Mojím cieľom je, aby sa nám v tomto meste žilo ešte lepšie a komfortnejšie. Svoje doterajšie skúsenosti a poznatky chcem preniesť aj do práce pre mesto a mám veľké odhodlanie vniesť do verejných vecí mesta trocha viac čestnosti, poriadku a spravodlivosti. Som občan, ktorý chce pre mesto Košice urobiť ešte viac, naďalej podporovať rozvoj mesta ale predovšetkým načúvať problémom občanov a hľadať najlepšie riešenia. Mnohé projekty sa dajú realizovať len vďaka poctivej práci a zodpovednému prístupu. Som presvedčený, že aj v našom krásnom meste Košice sa dá  poctivou prácou poslanca ešte veľa toho zlepšovať a zveľaďovať.

Moje aktivity a ciele

Do komunálnej politike vstupujem ako nová krv a chcem sa venovať novým výzvam a projektom prospešných pre mesto Košice.

Vnímam niekoľko oblastí, ktorých riešenie chcem iniciovať a aktívne podporovať:

1.     nedostatok miest v Materských školách

2.     problém s parkovaním

3.     neupravená a chýbajúca zeleň

V nasledujúcom obdobím sa chcem venovať i ďalším témam:

  • podpora mladých rodín a seniorov (obnova  škôlok, ktoré boli zrušené),
  • oplotenie detských ihrisk a dopĺňanie nových hracích parkov,
  • podpora klubov pre seniorov a organizovanie kultúrnych podujatí,
  • zachovanie zelene, revitalizácia parkov a úprava chodníkov.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: turistika, bicykel, korčule

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Hlavná ulica, Vyhliadková veža, Zuzkin park

Životné krédo: Vytrvalo ísť za svojím cieľom.

Kontaktujte ma