Peter Huba

//Peter Huba
Peter Huba2018-10-18T15:26:56+00:00

Peter Huba

Kandidát do mestského zastupiteľstva č.18

Kandidát do miestneho zastupiteľstva č. 4

Prečo kandidujem

Od mladosti sa zaujímam o veci verejné. Nie je mi ľahostajná budúcnosť nášho mesta, v ktorom chcem naďalej pracovať a žiť. Košice majú všetky predpoklady na to, aby sa stali prosperujúcim mestom, ktoré bude poskytovať kvalitné verejné služby pre slušný život jeho obyvateľov. Aby sa nám v Košiciach žilo lepšie, musia sa verejné záležitosti spravovať transparentne, čestne a odborne.

Našou povinnosťou je vytvárať podmienky pre šťastný a plnohodnotný život. Za taký považujem život v pevných rodinných vzťahoch, kde deti žijú v blízkosti svojich rodičov a starí rodičia v blízkosti svojich vnúčat. Na to potrebujeme kvalitné a funkčné sociálne služby, školstvo, zdravotníctvo a infraštruktúru.

Moje aktivity a ciele

Mojím cieľom je, aby rodiny žili spolu a nikto nemusel odchádzať za prácou ďaleko od domova. Chcem zabezpečiť spokojný život pre rodiny s deťmi a dôstojný život našich starých rodičov. V neposlednom rade som za to, aby sa verejné záležitosti v našom meste spravovali transparentne a odborne.

Som rodený Terasan. Poznám jej silné aj slabé stránky, preto viem, čo treba zlepšiť, aby Terasa poskytovala kvalitné verejné služby pre plnohodnotný a bezpečný život všetkých jej obyvateľov.

Ako poslanec budem presadzovať riešenia v týchto oblastiach:

Zelená Terasa

Som za nový územný plán, ktorý neumožní obytnú alebo polyfunkčnú výstavbu na miestach, ktoré obyvatelia tradične považujú za mestskú zeleň. Som proti zahusťovaniu územia Terasy a Košíc na úkor parkov, verejnej zelene, či detských ihrísk.

Som za komplexné riešenie územia asanačného pásma, ktoré je v súčasnom stave hanbou Terasy a Košíc, preto som za zrealizovanie myšlienky nového mestského centra s oddy­chovo – relaxačnou zónou a parkom v lokalite nad Starou sladovňou.

Rodinná Terasa

Terasa musí byť bezpečným miestom pre plnohodnotný život všetkých jej obyvateľov, preto je zvýšenie úrovne verejného poriadku a čistoty mojou prioritou. Tá sa dá dosiahnuť aj zvýšenou intenzitou peších pochôdzok mestských policajtov.

Nedostatok miest v predškolských zariadeniach chcem riešiť rozširovaním siete materských škôl a jaslí. Budem za modernizáciu a rekonštrukciu budov materských a základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Budem zlepšovať podmienky pre športové a voľnočasové aktivity rekonštrukciou detských ihrísk a budovaním multifunkčných ihrísk prístupných širokej verejnosti.

Sociálna Terasa

Som za zriadenie Domova sociálnych služieb na Terase. Zároveň budem podporovať aj budovanie ďalších sociálnych zariadení, ktoré budú poskytovať všetok potrebný servis pre kvalitný život seniorov. Okrem zabezpečenia opatrovateľských a stravovacích služieb, ponúknuť v nich aj možnosti aktívneho trávenia voľného času.

Pár zaujímavostí o mne

Záľuby: Literatúra, film a šport

Najobľúbenejšie jedlo: Rezeň so zemiakovým šalátom

Najobľúbenejší nápoj: Kofola

Najobľúbenejší politik: Nemám

Najobľúbenejší herec: Meryl Streep, Christian Bale

Najobľúbenejší film: Čistá duša

Najobľúbenejší spevák: Sima Martausová

Najobľúbenejšia kniha: Malý princ

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Hlavná ulica

Kontaktujte ma